Nibo ni mọnamọna ati ara ti n wa?

Where do thunder and lightning come from? Let's go find out on this airplane. (Nibo ni mọnmọna ati ara ti n wa? Ẹ jẹ ka lọ wo ibi ti wọn ti wa ninu baalu yi)

Where do thunder and lightning come from? Let's go find out on this airplane. (Nibo ni mọnamọna ati ara ti n wa? Ẹ jẹ ka lọ wo ibi ti wọn ti wa ninu baalu yi)

Posted by Science in Yoruba on Sunday, November 26, 2023

Ojo aasiidi, ojo aramanda ni Naijiria, bi ojo ṣe n rọ & idi ti lẹfu kii fii jabọ ni Naijiria (Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria)

Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria

Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria (Ojo aasiidi, ojo aramanda ni Naijiria, bi ojo ṣe n rọ & idi ti lẹfu kii fii jabọ ni Naijiria)

Posted by Science in Yoruba on Sunday, October 29, 2023

O ya, ẹ jẹ ki a jọ lọ wo ibi ti ojo ti n wa lati inu sanma

o ya, ẹ jẹ ki a jọ lọ wo ibi ti ojo ti n wa lati inu sanma

o ya, ẹ jẹ ki a jọ lọ wo ibi ti ojo ti n wa lati inu sanma (Now let's go together to locate the spot in the sky where the rain comes from)

Posted by Science in Yoruba on Monday, June 12, 2023

Àwọn awẹ́ ojú-òfuurufú (Layers of the atmosphere)

Àwọn ẹ̀dá tó ń gbé inú sánmàn àti àwọn awẹ́ ojú-òfuurufú (Creatures living in the sky and layers of the atmosphere)

Àwọn ẹ̀dá tó ń gbé inú sánmàn àti àwọn awẹ́ ojú-òfuurufú (Creatures living in the sky and layers of the atmosphere)

Posted by Science in Yoruba on Saturday, July 1, 2023