Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ? (Citizen scientist: Moon during the day. Why?)

Citizen scientist: Moon during the day. Why?

Citizen scientist: Moon during the day. Why? (Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ?)

Posted by Science in Yoruba on Wednesday, November 1, 2023