Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? 

Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? (Can asymptomatic patients spread Coronavirus?)

Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? (Can asymptomatic patients spread Coronavirus?)

Posted by Science in Yoruba on Friday, April 10, 2020
Pín-in ká
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *