Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ? (Citizen scientist: Moon during the day. Why?)

Citizen scientist: Moon during the day. Why?

Citizen scientist: Moon during the day. Why? (Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ?)

Posted by Science in Yoruba on Wednesday, November 1, 2023

Ojo aasiidi, ojo aramanda ni Naijiria, bi ojo ṣe n rọ & idi ti lẹfu kii fii jabọ ni Naijiria (Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria)

Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria

Acid rain, strange rain in Nigeria, rain formation & why it doesn’t snow in Nigeria (Ojo aasiidi, ojo aramanda ni Naijiria, bi ojo ṣe n rọ & idi ti lẹfu kii fii jabọ ni Naijiria)

Posted by Science in Yoruba on Sunday, October 29, 2023

Ilẹ riri ni Morocco, Ibadan, Eko ati Shaki (Earthquakes in Morocco, Ibadan, Lagos, and Shaki)

Earthquakes in Morocco, Ibadan, Lagos, and Shaki (Ilẹ riri ni Morocco, Ibadan, Eko ati Shaki)

Earthquakes in Morocco, Ibadan, Lagos, and Shaki (Ilẹ riri ni Morocco, Ibadan, Eko ati Shaki)

Posted by Science in Yoruba on Sunday, September 10, 2023